Zápis ze schůze VR ČALD č. 2012/115

 

Datum a čas konání schůze: 31. 1. 2012, 18:00 – 21:00
Pořadové číslo schůze: 115
Místo: Kavárna Vypálené Koťátko, Mařákova 5, Praha 6
Přítomni: Petr Kotěšovec (PK), Libor Crha (LC), Lucie Frišová (LF), Radka Balážová (RB)
Ondřej Novák (ON), František Fencl (FF),
Nepřítomni omluveni: Jakub Vondra (JVo), Václav Pachta (VP), Host: Jan Heteš

 

1. Soutěže:
1.1 Ultimate - Venkovní sezóna 2012: konkrétní data konání viz termínovka, čeká se na potvrzení termínu 2. kvalifikace v Malšicích
1.2 Ultimate – Indoor sezóna 2012

1.3 Soutěžní řád
Představení nové koncepce proběhne na HMČR v Brně.

RB zorganizuje schůzi k formátu ženské venkovní ligy


2.  Trofeje.

- FF zjistuje moznosti


3. Rozvoj

3.1. Středoškolská liga (SŠL) 
Před turnaji obdrží školy v regionu konání turnaje informační letáky.

3.2. Školení učitelů 

Pravděpodobně se bude konat na jaře v Brně.

3.3. Junioři
3.4
První letošní Training camp se uskuteční v dubnu. Hledá se lokalita.

3.5 Školení trenérů
Předpokládaný termín na podzim.


4. Bafuňářský víkend

Zápis z bafunářského víkendu bude v průběhu února,


5. PR a Komunikace

5.2. Web
Připravit koncept přihlášky člena asociace - rozpracováno.

Dohlédnout na vyplňování týmových soupisek. Návrh: 3 dny před turnajem.
Testování v Brně, pořadatel porovná soupisky s databází při placení poplatků,

V únoru spuštění aplikace na výsledky ČALD turnajů. Řeší FF a VP

5.3. Výukové video

5.4. Propagační akce
5.5 Sport.cz
Barterová smlouva byla podepsána. Na faktuře se pracuje.


6. Ekonomika a finance

6.1. Sponzoring
Podepsána smlouva na příspěvek 30000,- Kč.

6.2. Granty.

6.3 Výroční zpráva
Nic nového.

6.4. Majetek
PK napíše zástupcům týmů o penále za pozdní návrat věcí do skladu.
FF nastaví systém jak informovat RB o tom, že má vybrat peníze za pronájem majetku - rozpracováno.
FF provedl za pomoci PK a LC inventuru skladu,
FF implementuje do systému funkci hlídání počtu položek - hotovo.
Pevné disgolfové koše – rozhodnutí o jejich osudu zatím nepadlo.


7. WFDF a EFDF

 

8. Termínovka turnajů ČALD či s předpokládanou účastí oddílů ČALD 2012 (vice na www.cald.cz)

25. – 26. 2. – HMR Mix, Plzeň
3. - 4. 3. – Yellow submarine, Plzeň
21. - 22. 4. – 1. kvalifikace open, ženy (Žlutá Zimnice)

19. - 20. 5. – 2. kvalifikace open, ženy (Prague Devils)

26. – 27. 5. 2012 – EUCS Šardice (FUJ)


9. Reprezentace

9.1. EUC 
RB – ověří zda platby dorazily.

9.2. WCBU – bod zrušen

9.4. Vztah ČALD a reprezentace rozpracovano

 

10. Diskuse

10.1. Disky na turnaje
Připomínat týmům, že si na kvalifikační turnaje a MR mohou půjčovat hrací disky.

10.2. Rozpočet
Finální verze bude hotová do konce února.

10.3.
LF založí druhou lékárnu, její obsah obmění a doplní - probíhá.

 

11. Valná hromada
Zápis z valné hromady č. 114 RB dodá do příští rady.

 

Hlasování:

1) Zvýšení turnajových poplatků na 30,- Kč.

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Návrh byl schválen.

 

2) Provize 10% pro člověka, který sežene ČALDu sponzora

Pro: 2

Proti: 2

Zdrželo se: 2

Návrh nebyl schválen.

 

3) Provize 15% pro člověka, který sežene ČALDu sponzora

Pro: 3

Proti: 2

Zdrželo se: 1

Návrh byl schválen.

 

12. Discgolf
Vyžádáme si vyjádření ČADG o vývoji situace v českém discgolfu, abychom na ně případně mohli přenést pravomoce ČALD, pokud budou mít dostatečný mandát od hráčů.

 

Příští schůze: v průběhu března

Zapsal: Jan Heteš
Ověřila: Radka Balážová