Zápis ze schůze VR ČALD č. 2011/106

 

Datum a čas konání schůze: 1. 2. 2011, 18:30 - 22:30
Místo: Kavárna Vypálené Koťátko, Mařákova 5, Praha 6
Přítomni: Petr Kotěšovec (PK), Libor Crha (LC), Michal Ševčenko (MS), Lucie Frišová (LF), Radka Balážová (RB), Jiří Blahout (JB), Štěpán Materna (SM),
Nepřítomni omluveni: Martin Slížek (MSD), Ondřej Novák (ON), Jana Vejmelková (JVe), Václav Pachta (VP), Jakub Vondra (JVo), František Fencl (FF),
Hosté: Lukáš Filandr (Lfi)
 
 
0. Prezentace Lukáše Filandra
 
Lukáš Filandr zrekapituloval čísla a stav českého discgolfu. VR přijala návrhy Lukáše Filandra jako nosné. Jiří Blahout sepíše návrhy Lukáše Filandra a rozešle k připomínkám českým discgolfistům na základě jejich reakcí stanoví rozsah a postup zapracování připomínek Lukáše Filandra do pravidel české ligy a do pravidel pro výběr reprezentantů. Jiří Blahout Bude informovat VR na další schůzi. VR schválí a prodiskutuje výsledky diskuse mezi discgolfisty na příští schůzi VR, případně schválí postup navržený Jiří Blahout.
 
Otázky, které je třeba zodpovědět a na základě nich stanovit postup:
a) Nominace repre (podle čeho?)
b) Změna formátu ligy (ano, jak?)
c) Dodržování pravidel (informační vsuvka, podpora ze strany VR, zformování STK)
d) PDGA Country – zda umožnit, že některé turnaje ligy budou PDGA
 
 
1. Soutěže: 
 
1.2 Ultimate - Venkovní sezóna 2011: 
 
Petr Kotěšovec prezentoval zjištěné informace:
Ženy: 4-8 týmů (7x7 či 5x5, Petr Kotěšovec svolá schůzi na HMČR Žen v Brně)
Zájem týmů o účast:
1. liga 14
2. Liga 14
3. MČR 12
 
Přihlásili se i zájemci o organizaci. Je třeba rychle rozhodnout. 
 
1.3 Ultimate – Indoor sezóna 2011
 
29.–30.1.2011 – HMR Mix, Plzeň, MS zveřejní výsledky HMRMIX na www.cald.cz
12.- 13.2.2011 - HMR Open a Ženy, Brno, organizuje UFB (rektální vyšetření)- kontakt za ČALD Václav Pachta – v řešení
 
1.4 Soutěžní řád
 
Hlasování:
Návrh:
Vyjmout větu. Finálový turnaj soutěže musí být zakončen utkáními o pořadí. (předposlední odstavec článku „Určení pořadí“ platného soutěžního „Ultimate“)
Přítomno: 7 (z celkového počtu 13, VR je usnášeníschopná)
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Návrh byl schválen
 
 
2. WUCC
 
Pro WUCC byl nakoupen materiál, který bude rozdělen jednotlivým oddílům. Libor Crha komunikuje s týmy. Emailové žádosti od týmů jsou v řešení. – Libor Crha přiveze materiál do Brna
 
 
3. Nové medaile s vlastním designem pro EFDF a ČALD.
 
Řeší Petr Kotěšovec, prezentoval vzorky, VR rozhodne na příští schůzi.
 
Výroba putovních trofejí:
 
Martin Fajta poslal návrh na trofeje, VR posuzuje. František Fencl se omluvil ze schůze, takže VR nemá kompletní podklady pro rozhodnutí. Rozhodnutí o trofejích odloženo na příští schůzi. 
 
 
4. Rozvoj
 
4.1 Středoškolská liga (SŠL) a Školení učitelů
 
Školení učitelů se odsouvá na jaro.
Turnaj SŠ ligy bude 22. 3. v Praze v TJ Chodov. 
 
4.2 Junioři
 
Plán akcí na rok 2011 bude prezentovat Jana Vejmelková na příští schůzi.
Jana Vejmelková poprosila Jiřího Vosečka o vytvoření databáze juniorů, a Marka Dostála o její správu.
 
Konkrétní plánované akce:
9 .-  13.8. ME Juniorů (Wroclav, Polsko)
 
4.3 Bafuňářský víkend
 
Zpráva vznikne do konce února 2011.
 
4.4 Training Campy – Ultimate 
 
Training Camp bude 9. -10. 4. Training Campy organizuje Jana Vejmelková, která se ze schůze pro nemoc omluvila. Plánovanou lokací pro TC je Batelov. Petr Kotěšovec navrhuje možnost uspořádat TC v Dobřejovicích u Prahy, kde má kontakt a ví, že předběžně by se zde dal TC uskutečnit. Petr Kotěšovec nadnesl i možný problém s počasím a následně zákaz vstupu na hřiště – proto navrhuje na zvážení lokaci s alespoň jedním hřištěm s umělou trávou, navrhuje Jičín nebo Písek, tyto možnosti je ale nutné ověřit, zvážit a rozhodnout. Dle Petra Kotěšovce je třeba rozhodnout o lokaci do konce února – na diskusi. Řeší Jana Vejmelková.
 
4.5 PR a Komunikace
 
Petr Kotěšovec dokončuje grafickou stránku webu, zahájil komunikaci s programátorem webu, začne zadávat požadavky na jednotlivé členy VR pro naplňování a revizi. Fotoarchív – bude součástí WEBu.
 
Petr Kotěšovec zajistil podpis smlouvy na rok 2011, Ultimate Frisbee má prostor na www.sport.cz. Můžeme uveřejnit maximálně 60 článků. Tvorbu článků koordinuje Petr Kotěšovec.
 
4.7 Výukové video
 
Příprava se opožďuje. Zvažujeme změnu vedoucího projektu. Zatím František Fencl připravuje podklady. Natáčení by mělo proběhnout v dubnu. Zvažujeme nový termín. Michal Ševčenko převezme podklady od Františka Fencla a do konce dubna zpracuje scénář.
 
 
5. Sponzoring
 
Nikdo se neozval. 
 
 
6. Granty
 
Čekáme na odpovědi.
 
 
7. MŠMT
 
Manuál pro regiony – kde získat peníze – Lucie Frišová se k tomu dostane v novém roce – platí.
 
Očekáváme kontrolu z finančního úřadu na jaře 2011, dělají ji každé dva roky. Radka Balážová, Lucie Frišová a Jana Vejmelková by měly připravit všechny podklady. Audit účetnictví je posunut na únor. ledna.
 
 
8. Výroční zpráva
 
Lucie Frišová zpracovává. Rozdat úkoly pro podklady pro výroční zprávu za rok 2010 – probíhá.
 
 
9. WFDF a EFDF
 
9.1 WFDF
 
Byl zvolen Nob Rauch nový prezident.
 
9.2 EUCS
 
Nový návrh EUCS comitee:
Rozšíření počtu regionu ze 4-5
Rozšíření počtu týmů ve finále na z 16+8 na 24+10
 
Návrh byl schválen.
 
PK komunikuje s ostatními zeměni nového regionu, koordinuje konání turnajů.
 
 
10. Termínovka 2011
 
(plánované akce pod patronací ČALD/s předpokládanou účastí oddílů ČALD, čí národních reprezentačních týmů)
15. - 16. 1. DG Ajs kap, Plzeň
29. - 30.1 - HMR Mix, Plzeň
5. - 6. 2. - Winterflug
12. - 13.2. - HMR Open a Ženy, Brno
26. - 27. 2. DG Vítání jara, Hostivař
19. - 20. 3. DG Zimní Skalka, Liberec
26. - 27. 3. Field events, Plzeň?
02. - 03. 4. DG ADD, Kozel
9. -10. 4. - TC 
16. - 17. 4. - 1. kvalifikační turnaj (předběžně)
22. - 25. 4. - Paganello 2011, Rimini
30. 4. - 1. 5. - Tom's Tournej, Brugy
7. - 8. 5. - Chrast (předběžně)
14. - 15. 5. – x
21. - 22. 5. - 2. kvalifikacni turnaj nebo EUCQ
21. - 22. 5. - DG Bagr cup, ČB
28. - 29. 5. - 2. kvalifikacni turnaj (předběžně)
04. - 05.6. DG MČR Lochna, Plzeň
11. - 12.6. - Talampaya
18. - 19. 6. 2. - Amsterdam
25. - 26.6. - MČR Open+Ženy
1. - 3. 7. - EUCR - 1. víkend v červenci, nejspíš Maribor, Slovinsko
16. - 17.7. DG Skalka, Liberec
20. - 21.8. DG Pohoř open, Odry
Srpen - EUC, Maribor, Slovinsko (první týden v srpnu)
Srpen - WBUC, Itálie (poslední týden v srpnu)
Září - MČR Mix, EUCF konec září
10.-11.9. DG Vesec, Liberec
01.-02.10. DG Czech open, Vypich, Praha
DG – značí discgolfové akce
 
 
11. Ekonomika
 
Majetek:
 
Sklad – Bylo provedeno složení materiálu z WUCC do skladu, věci ve skladu jsou uloženy podle systému, který je uložen na vr.tymy.cz ke stažení. Půjčené věci je nutné vracet na místo, dle systému Štěpán Materna systém třídění vytiskne a vylepí na dveře skladu.
 
Databázi pro evidenci skladu vytvoří František Fencl. Do konce roku 2010.
 
Objednaný koš na DG je uložen u Libora Crhy.
 
 
12. Reprezentace
 
V roce 2011 je plánováno EUC, WBUC
 
EUC - http://www.euc2011.com/
Open – trenér: Tomáš Veselý
Ženy – trenérka: Alena Malá
Mix – trenér: Michael Hron
 
WUBC
 
Open – ne
Women – předběžný zájem
Mix – nevíme
Masters mix - ne
Masters - ano
Grandmasters - ne
 
Štěpán Materna – pošle novou výzvu. „Hlásí se jednotliví hráči“, je třeba někoho, kdo se jednotlivých týmů ujme.
 
 
13. Discgolf 
 
13.1 Hřiště Vesec, grant ČEZ
 
Čeká se na reakci libereckých discgolfistů, na předložení projektu. Grant ČEZ pro SŠ ligu byl podán.
 
13.2 MR
 
MR 2011 proběhne na začátku června na turnaji Lochna v Plzni.
 
13.3 Připomínky z řad členů ČALD:
 
viz bod 0.
 
 
14. Diskuse
 
 
Příští schůze: 23. 2. 2010 – 18:30, Vypálené Koťátko
 
Zapsal: Radka Balážová
 
Ověřil: Petr Kotěšovec