Zápis ze schůze VR ČALD č. 2010/105

 

Datum a čas konání schůze: 19. 12. 2010, 17:00 - 21:00
Místo: Restaurace Hotelu TJ Chodov
Přítomni: Petr Kotěšovec (PK), Ondřej Novák (ON), Libor Crha (LC), Michal Ševčenko (MS), Lucie Frišová (LF), František Fencl (FF), Radka Balážová (RB), Jiří Blahout (JB), Václav Pachta (VP), Jakub Vondra (JVo),
 
Nepřítomni omluveni: Martin Slížek (MSD), Štěpán Materna (SM), Jana Vejmelková (JVe)
 
 
1. Soutěže: 
 
1.2 Ultimate - Venkovní sezóna 2011: 
 
Petr Kotěšovec pošle výzvu organizátorům turnajů venkovní ligy, termín pro přihlášky organizátorů je konec ledna 2011. Požadována budou min. 2 fotbalová hřiště.
 
1.3 Ultimate – Indoor sezóna 2011
 
Týmy, které postoupily na HMR Mix 2011 z kvalifikačního turnaje 18. - 19. 12. jsou:
 
Frkot (Olomouc),
Žlutá zimnice B (Praha),
Hairy Jet (Jičín),
Atrofované ruce
Rektální vyšetření (Brno)
 
29.–30.1.2011 – HMR Mix, Plzeň, organizuje Atruc – kontakt za ČALD: Jiří Blahout
12.-13.2.2011 - HMR Open a Ženy, Brno, organizuje UFB (rektální vyšetření)- kontakt za ČALD Václav Pachta
Výběr záloh na HMR ČR Open a Ženy bude do termínu 31.12. 2010, Radka Balážová pošle STK zprávu o došlých platbách. 
 
 
2. WUCC
 
Pro WUCC byl nakoupen materiál, který bude rozdělen jednotlivým oddílům. Libor Crha komunikuje s týmy. Emailové žádosti od týmů jsou v řešení.
 
 
3. Nové medaile s vlastním designem pro EFDF a ČALD.
 
Řeší Petr Kotěšovec
 
Výroba putovních trofejí:
 
Martin Fajta pošle návrh trofeje, VR posoudí. Další variantou je spolupráce s firmou, která bude dělat medaile. František Fencl osloví Hairy Jet a zjistí kontakt na výrobce trofejí MR mix 2009. Na příští schůzi se bude konzultovat další pokrok.
 
 
4. Rozvoj
 
4.1 Středoškolská liga (SŠL) a Školení učitelů
 
Uskutečnily se 2 turnaje v Třeboni, Hradci Králové vždy po 8 týmech, vždy 4 týmy se kvalifikovaly na finálový turnaj. Nový tým vznikl v Písku.
 
Školení učitelů se odsouvá na jaro. 
 
4.2 Junioři
 
Radka Balážová spolu s Liborem Crhou zkontroluje platby juniorů - probíhá. Proběhlo soustředění juniorů. Jana Vejmelková prověří zájem o účast juniorů na MS U92. Lucie Frišová se snaží dohodnout podporu juniorů, kteří mají zájem běžet Hervis půlmaratón v rámci série maratonů PIM. Lucie Frišová čeká na podklady od juniorského týmu, až je dostane bude postupovat dále.
 
4.3 Bafuňářský víkend
 
Zpráva vznikne do konce ledna 2011.
 
4.4 Training Campy – Ultimate 
 
Předběžně bude 2.víkend v dubnu. Václav Pachta ověří dostupnost hřiště v Batelově.
 
4.5 PR a Komunikace
 
Petr Kotěšovec zpracovává zadání k přepracování webu www.cald.cz, na projekt dojde v roce 2011. Fotoarchív – bude součástí WEBu.
 
Petr Kotěšovec do konce roku podepíše smouvu na rok 2011 se Sport.cz o zachování prostoru na www.sport.cz.
 
4.7 Výukové video
 
František Fencl připravuje podklady. Natáčení proběhne v dubnu.
 
 
5. Sponzoring
 
Petr Kotěšovec připravil propagační brožuru v PDF. Oslovil 30 firem, zatím se nikdo neozval. 
 
 
6. Granty
 
Požádali jsme o zpětnou vazbu k Vodafone grantu "v pohybu", zatím odpověď nedošla. ČEZ grant – žádost o grant na SŠ byla podána, zatím se čeká na odpověď. Doutracení grantu 2010 – řeší Radka Balážová a Lucie Frišová. MŠMT grant – odpověď očekáváme v březnu.
 
 
7. MŠMT
 
Manuál pro regiony – kde získat peníze – Lucie Frišová se k tomu dostane v novém roce.
 
Očekáváme kontrolu z finančního úřadu na jaře 2011, dělají ji každé dva roky. Radka Balážová, Lucie Frišová a Jana Vejmelková by měly připravit všechny podklady. Audit účetnictví je naplánován na konec ledna.
 
 
8. Výroční zpráva
 
Lucie Frišová zpracovává. Rozdat úkoly pro podklady pro výroční zprávu za rok 2010.
 
 
9. WFDF a EFDF
 
9.1 WFDF
 
WFDF Survey – budget 2010 – o pročtení a odhlasování se postará Štěpán Materna. Štěpán Materna odhlasován jako „WFDF zpravodaj“ – bude číst maily a zprávy z WFDF, podá výtah zbylým členům VR a postará se případně o hlasování. Štěpán Materna nepřítomen, vyjádří se k tématu na vr.tymy.cz.
 
Hlasování o novém předsedovi WFDF:
Petr Kotěšovec pošle žádost oběma kandidátům o jejich konkrétní program na dva roky. Hlasování proběhne per rolam na vr.tymy.cz do 28.12.
 
9.2 EUCS
 
Nový návrh EUCS comitee:
Rozšíření počtu regionu ze 4-5
Rozšíření počtu týmů ve finále na z 16+8 na 24+10
 
Hlasování:
Návrh:
Schválit nový navrhovaný formát EUCS.
Hlasování:
Pro: 0
Proti: 9
Zdrželo se: 0
ČALD bude hlasovat proti novému formátu EUCS.
 
Dále se diskutovalo, jaké bude mít ČR preference v případě, že nový formát projde: Petr Kotěšovec připraví podklady a VR probere na diskusi.
 
Petr Kotěšovec odpoví EUCS Comitee.
 
 
10. Termínovka 2011
 
 (plánované akce pod patronací ČALD/s předpokládanou účastí oddílů ČALD, čí národních reprezentačních týmů)
15. - 16. 1. DG Ajs kap, Plzeň
29. - 30.1 - HMR Mix, Plzeň
5. - 6. 2. - Winterflug
12. - 13.2. - HMR Open a Ženy, Brno
26. - 27. 2. DG Vítání jara, Hostivař
19. - 20. 3. DG Zimní Skalka, Liberec
26. - 27. 3. Field events, Plzeň?
02. - 03. 4. DG ADD, Kozel
9. -10. 4. - TC (předběžně)
16. - 17. 4. - 1. kvalifikační turnaj (předběžně)
22. - 25. 4. - Paganello 2011, Rimini
30. 4. - 1. 5. - Tom's Tournej, Brugy
7. - 8. 5. - Chrast (předběžně)
14. - 15. 5. - EUCQ (předběžně)
21. - 22. 5. - 2. kvalifikacni turnaj nebo EUCQ
21. - 22. 5. - DG Bagr cup, ČB
28. - 29. 5. - 2. kvalifikacni turnaj (předběžně)
04. - 05.6. DG MČR Lochna, Plzeň
11. - 12.6. - Talampaya
18. - 19. 6. 2. - Amsterdam
25. - 26.6. - MČR Open+Ženy
1. - 3. 7. - EUCR - 1. víkend v červenci, nejspíš Maribor, Slovinsko
16. - 17.7. DG Skalka, Liberec
20. - 21.8. DG Pohoř open, Odry
Srpen - EUC, Maribor, Slovinsko (první týden v srpnu)
Srpen - WBUC, Itálie (poslední týden v srpnu)
Září - MČR Mix, EUCF konec září
10.-11.9. DG Vesec, Liberec
01.-02.10. DG Czech open, Vypich, Praha
DG – značí discgolfové  akce
 
 
11. Ekonomika
 
Majetek:
 
Sklad – Bylo provedeno složení materiálu z WUCC do skladu, věci ve skladu jsou uloženy podle systému, který je uložen na vr.tymy.cz ke stažení. Půjčené věci je nutné vracet na místo, dle systému Štěpán Materna systém třídění vytiskne a vylepí na dveře skladu.
 
Databázi pro evidenci skladu vytvoří František Fencl. Do konce roku 2010.
 
Objednaný koš na DG je uložen u Libora Crhy.
 
 
12. Reprezentace
 
V roce 2011 je plánováno EUC, WBUC
 
EUC 
Open – trenér: Tomáš Veselý
Ženy – trenérka: Alena Malá
Mix – trenér: Michael Hron
 
WUBC
 
Štěpán Materna – osloví zájemce o vedení týmů na plážové MS. Do konce ledna se mají ozvat zájemci, kteří chtějí vést a starat se o týmy do jednotlivých kategorii. Do konce února budeme chtít vědět, kdo konkrétně na WBUC pojede.
 
 
13. Discgolf – Julio Jankovič 
 
13.1 Hřiště Vesec, grant ČEZ
 
Čeká se na reakci libereckých discgolfistů, na předložení projektu. Grant ČEZ pro SŠ ligu byl podán.
 
13.2 MR
 
MR 2011 proběhne na začátku června na turnaji Lochna v Plzni.
 
13.3 Připomínky z řad členů ČALD:
 
Došlo k projednání podnětů od Lukáše Filandra. Jiří Blahout na základě proběhlé diskuse připraví odpověď a předloží ji VR k připomínkám, následně ji pošle L. Filandrovi. VR tímto zve L. Filandra k účasti na jedné z nadcházejících schůzí VR, aby mohl svoje připomínky a náměty prezentovat, upřesnit a prodiskutovat s radními.
 
 
14. Diskuse
 
Dostali jsme vyúčtování turnaje od Daniela Roška, RB rozešle členům VR tabulku s vyúčtováním turnaje. Členové VR se vyjádří, stanovisko bude určeno na příští schůzi.
 
 
Příští schůze: 1. 2. 2010 – 18:30, Vypálené Koťátko
 
Zapsal: Radka Balážová
 
Ověřil: Petr Kotěšovec