Zápis ze schůze VR ČALD č. 2009/94 a z mimořádného hlasování 29.11.

Datum a čas konání schůze: 15. 12. 2009, 19:00
Místo: Kavárna Vypálené koťátko, Praha 6
Přítomni: Lucie Frišová, Jana Vejmelková, Michal Ševčenko, Petr Haering, Jiří Blahout, Petr Kotěšovec, Ondřej Novák, Libor Crha, Tomáš Němeček, Martin Slížek, Štěpán Materna, Petr Mikan, Pavel Voloczek
Pozdní příchod: Radka Balážová
Nepřítomni omluveni: Petr Novosad

1. Soutěže:

1.1 Ultimate - Hala:
1.1.1 MIX
Hlasování (29.11.2009):
Návrh: Žádost o odložení platby zálohy na HMČR Mixed '10 podaná jménem oddílu Frkot s odůvodněním, že nemají zřízen bankovní účet.
Hlasování per rolam (elektronicky):
Přítomni: 14
Průběh: +14, -0, zdržel se: 0
Výsledek: VR žádost schválila.

Kvalifikace MIX proběhla 13/1, výsledky jsou na webu ČALDu.
Seznam týmů pro HMR Mixed v Ultimate 2010: Frkot (Olomouc), Hairy Jet (Jičín), F.U.J. (Praha), PeaceEgg (Písek),Prague Devils A, Prague Devils B, Pražská 7, Terrible Monkeys, Žlutá Zimnice A, Žlutá Zimnice B (Praha).
Na adresu ČALD přišlo několik připomínek, na zlepšení systému a organizace kvalifikace pro příští rok, ke kterým pro příští rok přihlédneme: lepší označení zónové lajny a lepší herní systém (toto má na starosti pracovní skupina STK).
Do 14/1 pošle skupina STK rozpis na MČR Mix a připomene týmům vyplnění soupisek
1.1.2 OPEN+ZENY
Do konce týdne 18/12 pošle Petr Haering info Tymům o MČR open a ženy, spolecne s informací, že do 15/1 musí týmy poslat nevratnou zálohu.

1.2 Ultimate - Venkovní sezóna:
Podmínky pro pořádání venkovních turnajů:

1) lokalita vzhledem k propagaci
--- pravidelné střídaní regionů
--- větší město je výhodou
--- výhodou může být, pokud v místě vzniká nový tým

2) cena turnaje
--- nižší cena je výhodou

3) dojezdové vzdálenosti
--- volit vhodnou polohu vzhledem k účastníkům turnaje

4) kvalita hřišť a zázemí (podmínka, musí být splněno)
--- kvalita povrchu, regulerní rozměry hřiště, vzdálenost hřišť od sebe, spaní v místě / mimo areál, kvalita zázemi (sprchy, šatny...)

5) předchozí zkušenosti s organizátory
--- pokud jsou negativní zkusenošti, je to pro organizátora nevýhoda

6) možnost návaznosti na rozvojové akce
--- například pokud má turnaj možnost zařadit se do jiné veřejné akce nebo probíhají rozvojové akce
Přítomni: 13
Průběh: +13, -0, zdržel se: 0
Výsledek: VR podmínky pro pořádání venkovních turnaju schválila.
Podmínky zašle Ondřej Novák do 24/12 zastupcům týmů.
Do 25/1 čekáme na nabídky na pořádání venkovních turnajů.

1.3 Discgolf

Jiří Blahout vznesl dotaz, zda se nově stanovený poplatek (viz zápis 93) vztahuje i na hráče discgolfu. Pro informaci uvedl, že se v roce 2009 účastnilo discgolfových turnajů 37 hřáčů, z toho 22 zaplatilo roční příspěvky do asociace.

Z interpretace návhu uvedeného v zápisu č. 93 vyplývá, že nově zvýšený poplatek se vztahuje na všechny členy ČALD bez ohledu na sport, který provozují.

Konkrétní způsob vybírání příspěvků a organizace vybírání bude upřesněna a zveřejněna začátkem roku 2010.

1.4 ÚKOLY:

a) Do 15. 2. STK předloží radě návrh soutěžního řádu pro venkovní sezónu 2010.
b) Do 31. 12. STK předloží VR ke schválení nový soutěžní řad pro další roky.
c) PH – uveřejní překlad pravidel pro dg ligu v příslušné sekci www.cald.cz

2. Trvalé medaile pro EFDF a ČALD

Jana Vejmelková, Pavel Voloczek: čeká na info od Paula Erricssona k designu medaili (medaile pro ČALD se budou řešit až po medailích pro WUCC).

3. Rozvoj

3.1 Ultimate

3.1.1 Školení trenérů

Školení je naplánováno na 29/1/10 (9-16, končit by se mělo ideálně po třetí) - před HMČR v Plzni, tak aby týmy přijíždějící z Moravy ušetřili jednu cestu. J. Filandr i T. Veselý s tím předběžně počítají.

ÚKOLY: L. Frišová a R. Balážová rozešlou pozvánku v týdnu 14-18/12.

Další školení proběhne příští rok, po propracování koncepce (návaznost jednotlivých školení, nároky na praxi, propojení s training campy atd.)

3.1.2 Středoškolská liga a Školení učitelů

* AŠSK – Tomáš Veselý získal akreditaci pro školení trenérů a úzce spolupracuje s týmem Rozvoj v součinnosti s projektem: Středoškolská liga.
Školení pro učitele škol účastnících se sš ligy proběhne v lednu.
SŠ liga – stále probíhá oslovování účastníků a připrava projektu.

3.1. 3 Junioři

Libor Crha prezentoval plán činnosti na rok 2010:

6-8 akcí za rok (výhled na 3 roky) pro Juniory

4 akce v halové sezóně (2-3 jednodenní halová soustředění)
5000 - 8000 Kč - náklady na soustředění
leden, únor - 2 soustředění
březen - Winterleague
duben - dvoudenní soustředění
květen - účast v Chrasti nebo na jiném turnaji pro juniory nebo soustředění
červen - Franken Cup (Norimberk)
červenec - vícedenní soustředění
Heilbronn - Open U20, Women U20
Juniorům doporučí účast na training campech a Akademických hrách

ÚKOLY: vytvořit rozpočet, navrhnout VR ČALD konkrétní částku finanční podpory juniorům.

3.4 Bafuňářský víkend

Zprávy od vedoucích sekcí přišly až těsně před schůzí, takže L. Frišová neměla čas na jejich zpracování, výsledky přednese na příští schůzi.

3.5 Rozvoj Discgolfu

Training campy
Plán na příští rok, 2 training campy discgolf
květen/červen 2010 Praha/Plzeň -
říjen 2010 Plzeň -

3.6 Spolupráce s Freestyle

Pavel Voloczek plánuje schůzku s freestylisty na leden.

3.7 Training Campy - ultimate

Zodpovídá - Jana Vejmelková

ÚKOLY: RB se zeptá Dušana Čurdy na možnost sehnat hřiště na Training Camp.

3.8 PR a Komunikace

Fotoarchív

WEB - připomínky k funkčnosti a obsahu webu nechť členové VR posílají Petru Kotěšovcovi do 31.12. ten je shromáždí a formuluje úkoly pro Michala Ševčenka.

4. Sponzoring

Zatím nic nového.

5. Granty

L. Frišová – prezentovala novinky v prosinci a lednu dohlédne na vyúčtování grantu 2009 a zahájí přípravu výroční zprávy ČALD za rok 2009.

6. Výroční zpráva

Pro rok 2009, zahájení kompletace na 1. schůzi v lednu.

7. WUCC

Hlasování: Vzhledem k tomu, že se v termínu vyhlášeném asociací nepřihlásil žádný tým z české ligy k účasti na WUCC, ČALD osloví zástupce HB a Silence, kteří už dříve projevili zájem o účast, aby určili zástupce týmů pro komunikaci související s WUCC a dokonce roku zaplatili registrační poplatek 500 dolarů WFDF.

Přítomni: 12
Průběh: +12, -0, zdržel se: 0
Výsledek: VR návrh schválila.

J. Vejmelková pošle na halo oficiální výsledek přihlašování a vyzve týmy HB a Silence aby nominovaly své zástupce pro komunikaci ohledně turnaje.

8. Termínovka (plánované akce pod patronací ČALD/s předpokládanou účastí oddílů ČALD)

2009
13. 12. 2009 – kvalifikace na HMČR Mix 2010, Praha
2010
30. – 31. 1. - Halové mistrovství ultimate ČR (HMČR) mix, Plzeň
27. - 28. 2. - HMČR ultimate, Ženy a Open, Brno.
10.-11.4./17.-18. 4. - Training Camp
17. - 18. 4. / 24. - 25.4. Kvalifikační turnaj 1.
15. - 16.5. / 22. - 23. 5. Kvalifikační turnaj 2., (+přípravný turnaj žen)
5. – 6. 6. Finále MČR v ultimate
Červen 2010 - Akademické hry Ultimate, Praha
3. – 11. 7. 2010 WUCC
-----------------
Další akce plánované pro rok 2010:
Soustředění juniorů
Training camp – jaro (Předboj?) - 2./3. víkend v dubnu
CEL - květen
Discgolf Camp 1
Discgolf Camp 2
Turnaj středních škol
Training camp – podzim (Morava?)
MČR Ultimate Open + Ženy - červen
MČR Ultimate Mixed - září
XEUCF - září

9. Ekonomika

Členské poplatky

M. Ševčenko - zformuluje návrh na systém vybírání poplatků a pošle k připomínkám ostatním členům VR
R. Balážová - do konce týdne pošle finanční podklady
2. týden v lednu - odeslání obhajoby poplatků týmům

Majetek
do 1. týdne v lednu L. Frišová zjistí podmínky umístění skladu na Vinohrady
do 2. týdne v lednu proběhne inventura skladu zodpovídá R. Balážová

R. Balážová připraví do konce roku koncept Rozpočetu 2010 a pošle na vr.tymy.cz ke schválení

Příští schůze: středa 14. 1. 2010, 19h, kavárna Vypálené koťátko, Praha 6

Zapsal: Jana Vejmelková

Ověřil: Radka Balážová