Zápis ze schůze VR ČALD č. 2008/84

Datum a čas konání schůze: 2.12. 2008, 19:00
Místo: Monitor CE, Praha 3
Přítomní:, Zdeněk Bouška, Michal Ševčenko, Jana Vejmelková, Lucie Frišová, Petr Haering, Radka Balážová, Jiří Vaníček

Nepřítomni omluveni: Martin Slížek, Štěpán Materna, Pavel Voloczek

1. Rozvoj

Školení učitelů: Petr Haering získal od Tomáše Veselého informace o osnově školení. Do 15.12. dostane od Radky Balážové kontakty na předchozí účastníky kurzu.

Disky – Libor Crha má u sebe disky z inventáře ČALDu, Zdeněk Bouška se domluvil s Pavlem Voloczkem, že disky vyzvedne a převeze ke Zdenkovi Bouškovi do inventáře.

Hmotná podpora do škol
Jana Vejmelková se domluvila s Vítem Grigartzikem, že nám sepíše smlouvu o vzájemné spolupráci se školami.
Schváleno znění smlouvy:
ČALD škole poskytne:
1x discraft a 9x českých disků, dále 1x, max 2x papírová skripta, 3x CD, 10 letáků na školu
na oplátku požaduje: začlenění frisbee ultimate do výuky tělesné výchovy na škole, informovat žáky o tomto sportu a zařídit ve škole nástěnku s informacemi o frisbee ultimate.
Hlasování: pro: 7 proti 0 zdržel se 0
Jana Vejmelková pošle tyto informace Vítkovi Grigartzikovi
Nutno vytvořit průvodní dopis a materiály na nástěnku (plakátky) - do příště

2. Grant 2008

Radka Balážová předložila předběžnou tabulku čeprání letošní dotace

Časový harmonogram:
7.1. zaslat závěrečnou zprávu pro MŠMT
31.1. vyúčtování grantu

Lucie Frišová má na starosti výroční zprávu a závěrečnou zprávu, rozdělí úkoly na vr.týmy a postará se o kordinaci.

Radka Balážová dořeší DPČ za školení trenérů a přípravu grantu.

Metodiky a CD - vyřešit distribuci.
Každému týmu dáme 2 skripta a CD, budeme chtít podepsaný formulář o převzetí.
50 metodik pro Slovensko
fakturu řeší Lucie Frišová s Radkou Balážovou - přefakturujeme dotisk
Radka Balážová a Jana Vejmelková zjistí, zda se někdo na Slovensko nechystá, ať to nemusíme posílat poštou.
Vyřešit metodiky pro jednotlivce, možnosti daru.
Radka Balážová má na starosti zajištění balících materiálů (bublinkové igelity, balící papír, provázek).

3. grant 2009

Lucie Frišová podala žádost o dotaci na MŠMT a s Radkou Balážovou odeslaly všechny potřebné dokumenty.

Pokud získáme grant na rok 2009 nezapomenout:
Discgolf "camp" spojíme s Freestyle „campem“ zařídí Pavel Voloczek ve Špindlerově Mlýně.

Bafuňářský víkend - seminář - předběžný souhlas členů VR se zúčastnit a zrealizovat, určeno VR, aktivním dobrovolníkům, Past teamu, WUCC teamu bude řeší Lucie Frišová

4. Sponsoring a propagace

Trička ČALD: Pavel Voloczek zařizuje potisk triček, nastal problém změna dodavatele potisku.

Spolupráce s freestylisty: Pavel Voloczek je v kontaktu s freestylisty, vstup do ČALDu v roce 2009.

Členské kartičky: vymyslet kartičky pro neaktivní členy na příští rok, řeší Michal Ševčenko, vyřešit nový sport (freestyle), a aktivní vs. prosté členství.

Medaile: Pavel Voloczek převzal medaile EFDF, má kontakt na potenciálního výrobce. Jana Vejmelková pošle zástupci EFDF předběžnou kalkulaci. Zvažujeme i výrobu podobných medailí pro potřeby ČALDu, Pavel Voloczek připraví návrhy. Pak je pošle Jana Vejmelková Paulu Erikssonovi.

Jana Vejmelková se spojí s Pavlem Volozckem a zajistí účty za potisk triček, nákup disků a disgolfových košů na tento rok.

5. Liga 2009

Petr Haering se obrátí na zástupce jednotlivých týmů a probere s nimi připomínky k sytému ligy na rok 2010, týká se to zejména účasti zahraničních týmů na MR ČR atd.

6. EUCC 2009

Jana Vejmelková zajistí od Kateřiny Svobodové informace o EUCC 2009.

7. WUCC 2010

žádné novinky

8. Junioři

Do příště přijít s nápady na podporu juniorů v ČR.

9. Ostatní

Radka Balážová připraví zprávu z porady s účetní, týkající se našeho účetnictví.

Pokud zbydou peníze na konci roku, proplatit telefonní karty.

VR schválila zařazení reprobeden a dg košů do dlouhodobého majetku (odpisovou metodu doplní Radka Balážová) pro 7, proti 0 zdržel se 0.

Jana Vejmelková vyřeší s Vítkem smlouvu na pronájem zvukové aparatury a discgolfových košů, (spojené se smlouvou o hmotné podpoře škol). Radka Balážová dodá cenu za pronájem.

Příští schůze: Ve středu 7.1. Monitor CE od 19h