Vize ČALD

Naše vize by se dala rozdělit zhruba do třech hlavních oblastí:

Rozvoj a propagace

Rozvoj ultimate frisbee je v současné době hlavním a prvořadým úkolem a cílem asociace. Jedná se o aktivity zaměřené na rozšíření členské základny a nábor nových hráčů. Primárním cílem jsou mladí lidé, především studenti středních škol. Pilotním projektem asociace je v současné době Středoškolská liga v ultimate frisbee, která funguje od roku 2010. Dalšími aktivitami jsou Training campy pro začínající hráče, podpora juniorské reprezentace, školení učitelů, trenérů a další propagační aktivity.

Profesionalizace, vzdělávání, podpora

Dalším bodem a úkolem asociace je větší profesionalizace asociace. Rádi bychom v budoucnu zavedli placeného pracovníka, který zefektivní stávající činnost asociace, nebo pomůže i v realizaci dalších nových projektů. Mezi tyto projekty a aktivity patří kvalitní podpora vzdělávacích aktivit, jako jsou školení trenérů a učitelů a získání oficiální akreditace pro jejich pořádání. V neposlední řadě jde i o podporu při vzniku nových týmů, projektů a akcí.

Kvalita a kvantita členské základny 

Ultimate frisbee se v České republice vyvíjí už dvacet let a má svoji pevnou členskou základnu. Úkolem asociace je proto také se starat o zlepšování a rozšiřování ligy a dalších soutěží, růst a vývoj aktivní členské základny, zvyšování počtu týmů zapojených do ligy, větší účast na zahraničních turnajích, podpora všech reprezentačních týmů a pokud to bude v našich silách v budoucnu, vybudování stabilního tréninkového zázemí.

V roce 2016 vznikla vize České asociace létajícího disku do roku 2020: http://cald.cz/czech-ultimate-2020.