Sponzoring

Ultimate Frisbee je dynamický sport, který si nachází stále větší oblibu u mladých lidí. Je založen ryze na myšlence fair play, kdy ve hře nejsou rozhodčí a hráči tak mají zodpovědnost za své chování v ultimate frisbee plně ve svých rukou.  

Čistota sportu, vzdělávací aspekt a také zábava a přátelství. To vše je duší ulltimate frisbee. Spojte vaše jméno s naší činností a skvělým sportem. 
 
Hledáme partnery pro dlouhodobou i krátkodobou spolupráci na regionální i celorepublikové úrovni. 
 
Partnerům nabízíme:
 • Uspořádání teambuildingové akce pro zaměstance firmy, nebo pro její partnery 
 • Účast na teambuildingových akcích partnera
 • Možnost zapojení partnera a jeho zaměstnanců do tréninků, školení, training campů
 • Uspořádání turnaje pro partnera - jeho zaměstnance nebo jeho partnery (v ultimate frisbee, nebo discgolfu)
 • Být partnerem Středoškolské ligy 
 • Reklama na dresech reprezentace
 • Webová prezentace na stránkách asociace www.cald.cz a novinovém portálu o českém frisbee www.frisbee.cz
 • Outdoorové bannery na turnajích ČALD
 • Balíčky pro hráče na turnajích ČALD
 • Logo na propagačních materiálech ČALD
 • Být partnerem mistrovství republiky (název partnera v názvu mistrovství apod.)
 • Být partnerem asociace (vše výše zahrnuto)
Činnost asociace se dá rozdělit zhruba do tří oblastí. 
 
Rozvojová činnost  
Rozšiřování členské základny, její omlazování a udržitelný růst, aktivity směrem k mládeži organizované i neorganizované
 
Vzdělávací činnost
Publikace a osvětov é letáky usnadňující seznámení se základy sportu, vzdělávání pro pedagogické pracovníky, školení trenérů, tematický zaměřené campy na rozšíření dovedností hráčů, spolupráce s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání
 
Popularizační činnost
Aktivity pro širší veřejnost a popularizace sportu v krajích a regionech, propagace, prezentace sportů s diskem v mediích, spolupráce s dalšími subjekty a institucemi
 
Naší vizí je: 
 
Profesionalizace, vzdělávání, podpora
Placený administrativní pracovník, více publikací a vzdělávacích aktivit, akreditace trenérských zkoušek
 
Rozvoj
Primární zacíleni na věkovou skupinu 14-19 let, středoškolská liga, aktivity zaměřené na rozšíření členské základny a nábor mladých hráčů, větší a rovnoměrnější zastoupení členské základny ve všech krajích…
 
Kvalita a kvantita členské základny
Zlepšení a rozšíření ligy a dalších soutěží, růst aktivní členské základny, zvyšování počtu týmů zapojených do ligy, vybudování stabilního tréninkového zázemí, rozšíření disciplín, větší účast na zahraničních turnajích, stabilní umístění v Evropě
 
Více informací si můžete stáhnout v dokumentu v Odkazech v pravém sloupci.