Jak uspořádat turnaj ČALD?

První krok k tomu, aby někdo mohl pořádat kvalifikační nebo finálový turnaj ligové soutěže je oznámit svůj úmysl s předstihem nějakému členu výkonné rady ČALD (dále jen VR). Často samotná VR vyhlašuje termíny turnajů a oslovuje týmy k pořádání.

Pořadatel turnaje (ve spolupráci s VR ČALD) musí nejméně 30 dní před začátkem turnaje oznámit všem týmům (které se mohou zúčastnit), kde se turnaj bude konat, kdy turnaj začne a jak dlouho bude trvat a kdy, kam a jakou formou mohou týmy potvrdit účast. Mezi pořadatelem turnaje a ČALD se uzavře smlouva, kde jsou vymezeny povinnosti pořadatele, stejně jako povinnosti ČALD.
 
Oddíly mají povinnost do 7 dnů před turnajem potvrdit svoji účast a odeslat soupisky týmů.

1. Hrací systém

2. Velikost a kvalita hřiště

Venkovní soutěž:

 • Velikost hřiště je daná pravidly a je 64 x 37m pro vlastní hřiště plus 18m pro každou koncovou zónu (tj. 37 x 100m). Pro odehrání turnaje o 8 a více týmech je nutné rozdělit např. fotbalové hřiště na dvě pro ultimate. Mezi hřišti je doporučen rozestup alespoň 5 metrů.
 • Protože není jednoduché tyto parametry dodržet, STK VR povoluje odchýlení od rozměrů až na 80% jejich délky. Pokud by to bylo nezbytně nutné může se některý z rozměrů po předchozí dohodě s STK VR zmenšit. Je potřeba oznámit VR ČALD dopředu, ještě před udělením pořadatelství.
 • Ve vzdálenosti 9m od prostředku základní čáry směrem do středu hřiště bude vyznačen "brick". Vzdálenost bricku se bude měnit úměrně s délkou hřiště. Hřiště musí mít travnatý rovný povrch bez překážek.
Halová soutěž:
 • Velikost hřiště pro halovou soutěž je 34 x 25m pro vlastního hřiště plus 7m pro každou koncovou zónu (tj. 48 x 25m), brick není.
 • Povrch hřiště musí být rovný a nesmí do něj zasahovat vybavení tělocvičny. Protože není jednoduché tyto parametry dodržet, STK VR povoluje odchýlení od rozměrů až na 80% jejich délky. Pokud by to bylo nezbytně nutné může STK VR povolit výjimku z výše uvedených pravidel. Opět je nutné znát před udělením pořadatelství.

3. Hrací disky

Zajištění hracích disků je zodpovědnost organizátora turnaje. ČALD s tímto může pomoct, pokud by bylo potřeba.

4. Délka hry

Venkovní soutěž:

 • Celá délka hry trvá dokud jeden z týmů nedosáhne nejméně 15 bodů. Dosáhne-li jeden tým 8 bodů, následuje poločas.
 • Každý tým si může vzít 2 time-outy v každém poločase. Time-out by neměl být delší než 2 minuty.
 • Délka hry je omezena časem na dvě hodiny. Time-out ani poločas nelze uplatnit 5 minut před vypršením času.
 • Pro kvalifikační turnaje lze tato pravidla omezit na dosažení 13 bodů nebo překročení 40 minut. Ve finálovém turnaji na 15 bodů nebo překročení 50 minut.
 • Délka poločasu by neměla být kratší než 2 minuty a delší než 10 minut.
 • Pokud bude hra omezena pod 60 minut není nutný poločas.
 • Pravidla, které se týkají maximálního počtu bodů a omezení času, poločasu a time-outů, musejí být řečena na kapitánském meetingu.
Halová soutěž:
 • Celá délka hry trvá dokud jeden z týmů nedosáhne nejméně 15 bodů s vedením o dva body, nebo dokud některý tým dosáhne 17 bodů. Dosáhne-li jeden tým 8 bodů, následuje poločas.
 • Každý tým si může vzít 1 time-out v každém poločase. Time-out by neměl být delší než 2 minuty.
 • Délka hry je omezena časem na hodinu. Time-out ani poločas nelze uplatnit 5 minut před vypršením času.
 • Pro kvalifikační i finálový turnaj lze tato pravidla omezit na dosažení 13 bodů nebo překročení 25 minut.
 • Délka poločasu by neměla být kratší než 1 minuty a delší než 5 minut.
 • Pokud bude hra omezena pod 40 minut není nutný poločas.
 • Pravidla, které se týkají maximálního počtu bodů a omezení času, poločasu a time-outů, musejí být řečena na kapitánském mýtinku.

5. Počet hrajících hráčů

Oba týmy musí nastoupit na hřiště v 7 (5 pro halovou sezónu, dále jen v závorce) hráčích. Pokud nějaký tým z jakéhokoliv důvodu nemá dostatečný počet hráčů ke hře, můžou se kapitáni obou týmů dohodnout na hře v menším počtu hráčů (nejméně však 5 (4) hráčů na každé straně). Pokud se nedohodnou, tým, který nemá dostatečný počet hráčů, může hrát v menším počtu (nejméně však v 5 (4)) a druhý tým ve složení dle svého uvážení (nejméně v 5 (4) a maximálně v 7 (5)). Kapitáni se také mohou dohodnout, že zápas odehrají v menším počtu hráčů pro zábavu, ale tým s nedostatkem hráčů skončí s kontumačním výsledkem.
 
STK doporučuje při dohadování přihlédnout na to jestli se postižený tým dostal do situace kdy nemá dostatek hráčů sérií nešťastných zranění nebo nezodpovědností jednotlivých členů týmu, kteří na turnaj nepřijeli nebo v jeho průběhu bez vážných důvodu odjeli.

6. Cena turnaje

STK VR si vyhrazuje právo na předložení dokladů, které umožní kontrolovat cenu turnaje. Cena turnaje by se měla pohybovat na dostupných částkách pro studenty.

7. Kapitánský meeting

Na kapitánském meetingu se sejdou všichni kapitáni jednotlivých týmů. Informace a pokyny řečené na kapitánském meetingu jsou závazné pro všechny týmy (i pro nezúčastněné kapitánského meetingu). Po dohodě s VR ČALD lze všechny důležité informace zaslat týmům emailem před konáním turnaje.
 
Informace předkládané na kapitánském meetingu musí obsahovat následující náležitosti:
 • délka hry, časový harmonogram zápasů
 • ukončení zápasu - časový limit, bodový limit
 • počet a délka time-outů, pravidla kdy si není možné vzít time-out (např. posledních 5 minut)
 • pokud bude poločas tak, jeho délka, pravidla kdy nebude (např. posledních 5 minut)
 • ostatní důležité informace nutné k hladkému průběhu turnaje