Ostatní hry s diskem

Existuje celá řada dalších her s diskem, které však ještě nejsou tak rozšířené a nepořádají se v nich pravidelné soutěže. Většinou se jedná o hry původní, tedy hry vymyšlené speciálně pro létající disk.

Discgolf

Discgolf je jedním z oblíbených sportů s létajícím talířem, odvozeným z klasického golfu. Vznikl v 70tých letech v USA a získává stále více příznivců na celém světě. Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů - tedy hodů. 
 
Disk se hází z určeného výhoziště na cíl (jamku). Jamku tvoří většinou ocelový koš, v našich podmínkách postačí třeba strom, pařez, nebo dřevěný kůl zatlučený do země. Průměrná vzdálenost jamky bývá kolem 50-120 metrů a dá se dosáhnou třemi hody. Po prvním výhozu hráč hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud netrefí cíl. Hřiště bývá navrženo tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními překážkami, jako jsou stromy, keře, případně vodní plochy a ukázali svoje schopnosti házet krátké i dlouhé, levo- i pravotočivé hody. Vítězem je ten, kdo dokončí celé hřiště (většinou sestávající z 9, 12 nebo 18 jamek) nejmenším počtem hodů.
 
Narozdíl od klasického golfu nepotřebujete drahé náčiní (pro začátek vystačíte s jedním diskem), ani nemusíte být členem golfového klubu a platit poplatky za vstup na hřiště. Na discgolf se používají disky o průměru kolem 20-22 cm (tedy menší než na freestyle nebo ultimate) a hmotnosti od 150 do 180 g. Stejně jako v golfu se používají různé hole, v discgolfu záleží na výběru disku - některé létají rychle a daleko, jiné pomalu a rovně, další zatáčejí vpravo a jiné se používají na dohazování.
 
Kde se dá discgolf hrát
Všude v přírodě. Nebo přesněji skoro všude, kde je dostatek místa a vhodný terén. Ideální jsou větší městské parky, nebo příměstské oblasti s volnými i křovinatými plochami řídce porostlými stromy. Na škodu není ani malé převýšení či potůček nebo rybníček, které dokáží zpestřit hru. Při volbě jamek se klade důraz na jejich různorodost - střídají se vzdálenosti (běžně 50 - 200 m) a ve vysoké míře se využívá přirozených překážek, tak aby měl hráč na výběr z několika způsobů dosažení cíle (například 3 jisté kraší hody kolem stromů nebo jeden riskantní přes stromy a vodu).
 
Ve světě už existuje přes 1000 discgolfových hřišť s instalovanými koši (nejvíce pochopitelně v USA, kde discgolf hrají desítky tisíc lidí, v Evropě (přes 100 hřišť) je nejdále Švédsko - 53, z okolních států pak jen SRN - 16 a Rakousko - 1), u nás je pevné hřiště zatím ve stádiu plánování.
 
Kdo může discgolf hrát?
Každý. Discgolf je ideální sport na nedělní odpoledne pro celou rodinu - od capartů po babičky. Diskem se naučíte házet za pár minut a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické zdatnosti - stačí si jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti a můžete soutěžit. Jako rekreační sport v sobě discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od starostí všedních dnů. Discgolf je finančně nenáročný - kromě disku (cca 300 Kč) nepotřebujete žádné další náčiní.

Freestyle

Freestyle frisbee je totální využití potenciálu létajícího talíře. Žonglování a náročné triky s diskem, při kterém využíváš především jeho rotace a všech možností létat vzduchem. 
 
Všechno vychází ze základního triku zvaného NAIL DELAY, což je prosté držení vodorovného roztočeného talíře na prstě, resp. na nehtu. Jakmile se naučíš rotující frisbee na prstě udržet, jsi v tom. Pak už si ho vodíš kolem těla, šviháš kolem něj nohama, přehazuješ, podhazuješ, nahazuješ, motáš, zkrátka předvádíš cokoliv, aby to trochu vypadalo. A samozřejmě, každá série triků musí být zakočená ohromujícím chytem
 
Dneska freestyle frisbee zažívá velký boom v Evropě, například V Itálii a Německu, kupodivu i v severských státech. Americkým vyslancem je v Římě žijící mistr Tommy Leitner, který vyjíždí do jednotlivých států a šíří umění freestylu dál. 

Guts

Hraje pět hráčů proti pěti. Útočící družstvo hází disk proti soupeři, který stojí v řadě 14m od házejícího. Útočník musí disk hodit do prostoru kde soupeř stojí tak, aby se mu jej nepodařilo čistě chytit. Chycení musí být do jedné ruky.
 
Ve hře Guts se pravidelně pořádá mistrovství světa (obvykle sdružené s mistrovstvím světa v ultimate), v ČR a okolí se však nepořádají žádné pravidelné soutěže.

Dogfrisbee

Tento sport vznikl v sedmdesátých letech v USA, kde je také nejvíce rozšířen. Jde samozřejmě o odnož běžného frisbee - házení si speciálním diskem, při dogfrisbee ale spolupracuje tým = psovod a pes. I v samotném dogfrisbee se vyvinulo několik disciplín - freestyle, minidistance, longdistance, atd.. Jelikož existuje na světě několik organizací, které pořádají soutěže, liší se drobně i jejich pravidla. 
 
Nejčastější disciplíny jsou: Minidistance, Dog Dartbee, Freestyle, Long distance a The Quadruped.
 
Více informací na: www.discdog.cz

Double Disc Court

Je hra, kterou hrají dvě družstva. Každé družstvo má dva hráče a jeden létací talíř. Úkolem družstva je bránit své území (vlastní pole) proti útočníkům. Útočí se dvěma způsoby:
  • hozením jednoho ze dvou disků tak, aby se zcela zastavil v soupeřově poli, aniž by se kdy dotkl území mimo hranice hracího pole
  • hozením tak, aby se oba talíře dotkly soupeře nebo obou soupeřů ve stejný okamžik
Družstvo si připočte bod, kdykoliv provede úspěšný útok, nebo když protihráči hodí disk mimo hrací pole. Vyhrává družstvo, které první docílí požadovaného počtu bodů - ten je určen pravidly soutěže.
 

Discathlon

Je závod ve kterém hráči hází disk po vyznačené trase. Trasa je vymezena různými překážkami kterými musí disk proletět. Hráč nemusí absolvovat stejnou trasu jako disk. Cílem je projít trasu v co nejkratším čase.

Field events

Pod tímto názvem se ukrývají čtyři soutěže, ve kterých soupeři porovnávají své schopnosti v ovládání disku při hodech na přesnost a dálku.
 
Accuracy – hody na přesnost. Disk soutěžící házejí do čtvercové "branky" o straně 1,5metru. /obr.č. 1/ Hody provádíme ze sedmi značek umístěných v různé vzdálenosti a úhlu od branky /obr.č. 2/.
Z každého stanoviště hází soutěžící 4x. Všech 28 hodů musí provést do 7 minut. Za každý zásah si započítává jeden bod.
 
Hod na dálku. Hráč má pět pokusů, které musí uskutečnit během 2,5 minuty. Počítá se nejdelší hod.
 
TRC. hod do dálky s chycením disku: Hráč hodí disk z kruhového odhodiště tak, aby jej mohl opět chytit co nejdále od místa odhození. Disk smí chytit pouze do jedné ruky. Z pěti pokusů se počítá nejlepší.
 
MTA. hod s měřením času, jak dlouho disk létá, než je znovu chycen: Hráč vyhodí disk tak, aby jej mohl opět chytit v prostoru vyhození do jedné ruky. Měří se čas od vyhození do chycení disku.
 

Kanjam

Kanjam je nekontaktní sportovní hra s létajícím talířem a dvěma plastovými koši, které jsou od sebe vzdáleny 15m. Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy, cílem je hodit frisbee od jednoho koše a zasáhnout druhý koš. Hráč hází na koš, kde je připraven jeho spoluhráč, který může frisbee tečovat a tím ho umístit do koše. Vítězí dvojice, která první dosáhne 21 bodů.
 
Video o co se jedna ZDE