Podklady k valné hromadě ČALD 2019

Zde najdete poslední informace k valné hromadě, která se bude konat ve středu 27.2.2019 od 19:00 v budově ČVUT na adrese Technická 2, Praha 6 v místnosti T2-78. Přijďte prosím včas kvůli prezenci, ideálně v 18:45.

Děkujeme oddílům za zaslání jmen zástupců. Pro nepřítomné se pokusíme zajistit online přenos (bez možnosti hlasování).

Vzhledem k tomu, že v názvu asociace nesmí být slovo „frisbee“, na které má ochrannou známku soukromá americká firma, se nová asociace bude jmenovat Česká asociace ultimate, z.s., užívaná zkratka bude ČAU. Věřím, že si na to rychle zvykneme.

Zájem o kandidaturu do výkonné rady České asociace ultimate do této chvíle projevili: Anna Zvěřinová, Matěj Štětka, Malvína Voclová (všichni 3SB), Tadeáš Grym (TM), Tomáš Toušek, (Poletíme), Jan Novák (ŽZ) a Václav Pachta (LO). Ze stávající VR ČALD: Michaela Čakrtová (FUJ), Kateřina Langová (TM) a Pavel Urban (PD).

V kontrolní komisi chtějí dále pokračovat František Fencl a Sarah Tošnerová. Kontrolní komise má dle stanov tři členy, potřebujeme tedy ještě jednoho. Prosím hlaste se. Pokud se nikdo nenajde v předstihu, bude to muset být někdo z přítomných zástupců oddílů na valné hromadě, aby se VH nemusela opakovat.

Zde najdete zbývající podklady k VH – závěrečnou zprávu 2018, čerpání rozpočtu 2018 a návrh rozpočtů 2019. Dále finální stanovy, o kterých se bude hlasovat - byly opraveny překlepy a u ČAU doplněn způsob, jakým se budou jmenovat zástupci do VR a KK ČALD. Poslední je darovací smlouva ČALD majetku ve prospěch ČAU.

Omlouváme se, že podklady k VH jdou letos později než obvykle, začátek roku byl pro výkonnou radu velmi perným obdobím – kromě zajištění běžné činnosti jsme pracovali na přerodu asociace, nových stanovách a fungování, vyúčtování dotací 2018, žádostech o dotace na rok 2019, výroční zprávě, čerpání rozpočtu 2018 a přípravě rozpočtů na rok 2019. V tuto chvíli již máme potvrzenou dotaci MŠMT v programu Organizace sportu ve výši 248.640 Kč – o cca 26.000 Kč více než v roce 2018. Žádali jsme ještě o dotaci v programu Repre, očekáváme částku cca 110.000 Kč – měli bychom vědět v březnu.

V posledních dvou letech jsme skončili v poměrně vysokém zisku, což je dáno především tím, že již čerpáme poměrně solidní částky z dotací MŠMT a zároveň stále dočerpáváme poslední „loterijní peníze“. Ty musíme do konce roku 2019 zcela dočerpat (což nebude problém) a pak skončí. Zisky z předešlých let nám umožní pokračovat v podpoře juniorů, středoškolské ligy a reprezentace i v letech po loteriích.

Na VH se bude hlasovat o rozpočtech ČALDu i ČAU - najdete je oba na uvedeném odkazu. Z ČALD rozpočtu se budou platit výdaje, které máme společné (P.O.Box, účetnictví…), a ty, které se budou hradit z dotací a loterijních peněz – zdroje všech nákladů jsou v rozpočtu uvedeny. V rozpočtu ČAU je pak zbytek výdajů. Některé výdaje budou hrazeny z více zdrojů - například podpora reprezentací.

Poslední věcí, o které vás chci informovat, je projekt Rozvoj do regionů. S koordinátorem Járou Jáchymem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru. Bude na nové výkonné radě, aby rozhodla, zda v projektu pokračovat a vybrat nového zaměstnance, nebo se vydat jinou cestou. Jára má dodat závěrečný report akce a získané kontakty.

Za výkonnou radu,

Míša Čakrtová