Informace o Českých Akademických hrách (ČAH) 2012

Akademické hry budou v roce 2012 v Brně, a to v týdnu 11.-15. června. Ultimate frisbee je jejich součáastí již několik let. Kvalifikace se uskuteční do konce května 2012. Do konce listopadu je nutné potvrdit zájem o účast na ČAH v Brně přihláškou na konkrétní sport. Přípomeňtě prosím svým tělocvikářům. Více informací poskytne Jan Filandr: filandr@fel.cvut.cz